Index

BERGEN DYKKERSERVICE AS

Orgnr: 815026322

adresse: Stamsneset 100

id

7604

organisasjonsnummer

815026322

navn

BERGEN DYKKERSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.213", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert fiskeoppdrett"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stamsneset 100"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SØREIDGREND", "postnummer": "5252", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815026322

navn

BERGEN DYKKERSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stamsneset 100

forradrpostnr

5252

forradrpoststed

SØREIDGREND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.213

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.02.2015

stiftelsesdato

05.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815026322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2003491, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1289776, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 728252}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 561524}}, "journalnr": "2020745886", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815026322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 296638, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 266638}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 993138, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 502244}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 490894}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1289776}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -135943, "totalresultat": -135943, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3091843}, "driftsresultat": -167272, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2924571}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7263, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 884}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8147}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -174536}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915039944 [navn] => BERGEN DYKKERSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.213", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert fiskeoppdrett"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815026322 [oppstartsdato] => 2015-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stamsneset 100"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8REIDGREND", "postnummer": "5252", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?