Index

BERGEN SPRAYTAN AS

Orgnr: 811904112

mobil: 911 00 265
adresse: Fjøsangerveien 51

id

894

organisasjonsnummer

811904112

navn

BERGEN SPRAYTAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjøsangerveien 51"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5054", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811904112

navn

BERGEN SPRAYTAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjøsangerveien 51

forradrpostnr

5054

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.05.2013

stiftelsesdato

16.04.2013

tlf

tlf_mobil

911 00 265

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811904112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2291237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 387632, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 115728}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 271904}}, "journalnr": "2021324041", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811904112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -85463, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -115463}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 473095, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 473095}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 387632}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 319994, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 880032}, "driftsresultat": 340842, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1220874}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20848, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 99}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20947}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 319994}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911936224 [navn] => BERGEN SPRAYTAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 811904112 [oppstartsdato] => 2013-04-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fju00f8sangerveien 51"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5054", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?