Index

BERGENS GARASJEN AS

https://bergens-garasjen.no

Orgnr: 877075532

webside: bergens-garasjen.no
adresse: 2. etg, Bildøybakken 105

id

57744

organisasjonsnummer

877075532

navn

BERGENS GARASJEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["2. etg", "Bildøybakken 105"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOLLTVEIT", "postnummer": "5360", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Igland Garasjen AS", "Reddalsveien 47"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"}

hjemmeside

bergens-garasjen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877075532

navn

BERGENS GARASJEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

2. etg Bildøybakken 105

forradrpostnr

5360

forradrpoststed

KOLLTVEIT

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

C/O Igland Garasjen AS Reddalsveien 47

ppostnr

4886

ppoststed

GRIMSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.1997

stiftelsesdato

02.01.1997

tlf

tlf_mobil

url

bergens-garasjen.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877075532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2118745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5266902, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 248473}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5018429}}, "journalnr": "2020870841", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877075532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 314581, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14581}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4952321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4832426}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 119895}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5266902}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 852607, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25330492}, "driftsresultat": 1044766, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 26375258}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10321, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1844}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12165}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1034445}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976411153 [navn] => BERGENS GARASJEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877075532 [oppstartsdato] => 1996-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["2. etg", "Bildu00f8ybakken 105"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOLLTVEIT", "postnummer": "5360", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => bergens-garasjen.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Igland Garasjen AS", "Reddalsveien 47"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"} [datoEierskifte] => 1997-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?