Index

BERGESLETTA NÆRING AS

Orgnr: 819194742

adresse: Kjøita 40

id

17984

organisasjonsnummer

819194742

navn

BERGESLETTA NÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøita 40"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4630", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 409 Lundsiden"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4604", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819194742

navn

BERGESLETTA NÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøita 40

forradrpostnr

4630

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 409 Lundsiden

ppostnr

4604

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2017

stiftelsesdato

19.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819194742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1996377, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9462848, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8444722}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1018126}}, "journalnr": "2020739534", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819194742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 117033, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 117032}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9345816, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4209241}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5136574}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9462848}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -326755, "totalresultat": -326755, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 673426}, "driftsresultat": -200948, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 472478}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -217968, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 217984}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -418916}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919351713 [navn] => BERGESLETTA NÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819194742 [oppstartsdato] => 2017-05-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8ita 40"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4630", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 409"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4604", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?