Index

BERGMYNTE AS

Orgnr: 812515012

mobil: 952 23 278
adresse: Kirkegata 52

id

2226

organisasjonsnummer

812515012

navn

BERGMYNTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 52"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6005", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812515012

navn

BERGMYNTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 52

forradrpostnr

6005

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

21.06.2013

tlf

tlf_mobil

952 23 278

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812515012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1726834, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1708108, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1208537}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 499571}}, "journalnr": "2020453056", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812515012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1308108, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 80000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1228108}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 400000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 400000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1708108}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 28710, "totalresultat": 28710, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 90910}, "driftsresultat": -90910, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 119621, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 120547}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 926}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 28710}}]

Reserver mot visning?