Index

BERGTATT GULL OG SØLVSMIE AS

Orgnr: 987251808

mobil: 41426763
adresse: Olberg 20

organisasjonsnummer

987251808

navn

BERGTATT GULL OG SØLVSMIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.772", "beskrivelse": "Butikkhandel med gull- og sølvvarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olberg 20"], "kommune": "KRØDSHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORESUND", "postnummer": "3536", "kommunenummer": "3046"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

987251808

navn

BERGTATT GULL OG SØLVSMIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olberg 20

forradrpostnr

3536

forradrpoststed

NORESUND

forradrkommnr

3046

forradrkommnavn

KRØDSHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.772

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.09.2004

stiftelsesdato

01.09.2004

tlf

tlf_mobil

41426763

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

17.11.2012

regnskap

regnskap #0

orgnr

987251808

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 63498, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 521099, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4645}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 516453}}, "journalnr": "2021188729", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "987251808"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 466615, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 266615}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 54483, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54483}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 521099}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30601, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 202275}, "driftsresultat": 41642, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 243917}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2065, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1649}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3714}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 39577}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987266244 [navn] => BERGTATT GULL OG SØLVSMIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.772", "beskrivelse": "Butikkhandel med gull- og su00f8lvvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 987251808 [oppstartsdato] => 2004-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olberg 20"], "kommune": "KRu00d8DSHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORESUND", "postnummer": "3536", "kommunenummer": "3046"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?