Index

BERGTUN KYSTFISKE AS

Orgnr: 918779698

adresse: Brunvollsvegen 237

organisasjonsnummer

918779698

navn

BERGTUN KYSTFISKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brunvollsvegen 237"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HARØY", "postnummer": "6487", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918779698

navn

BERGTUN KYSTFISKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brunvollsvegen 237

forradrpostnr

6487

forradrpoststed

HARØY

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

15.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918779698

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2553193, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2111005, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1937666}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 173340}}, "journalnr": "2021588924", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918779698"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1043825, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1068255}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3154831, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 99187}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3055644}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2111005}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -638380, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2335077}, "driftsresultat": -514476, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1820601}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -123904, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2947}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 126851}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -638380}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918846182 [navn] => BERGTUN KYSTFISKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 918779698 [oppstartsdato] => 2017-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brunvollsvegen 237"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HARu00d8Y", "postnummer": "6487", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?