Index

BERGVERKSGATEN BORETTSLAG AL

Orgnr: 958541171

tlf: 22 86 55 00
adresse: v/OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg torg 1

organisasjonsnummer

958541171

navn

BERGVERKSGATEN BORETTSLAG AL

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/OBOS Eiendomsforvaltning AS", "Hammersborg torg 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1982-08-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS", "Postboks 6666 St. Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0129", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

958541171

navn

BERGVERKSGATEN BORETTSLAG AL

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1

forradrpostnr

0179

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666 St. Olavs plass

ppostnr

0129

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

05.08.1982

tlf

22 86 55 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

958541171

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2304467, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22619167, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20879953}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1739214}}, "journalnr": "2021242334", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "958541171"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7632924, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7629424}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14986243, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 155294}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14830949}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22619167}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -766118, "totalresultat": -766118, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2591822}, "driftsresultat": -680879, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1910943}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85239, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5067}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 90306}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -766118}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923508155 [navn] => BERGVERKSGATEN BORETTSLAG AL [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 958541171 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/OBOS Eiendomsforvaltning AS", "Hammersborg torg 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS", "Postboks 6666 St. Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0129", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?