Index

BERNAD EIENDOM AS

Orgnr: 818994982

adresse: Sørliveien 53B

id

17467

organisasjonsnummer

818994982

navn

BERNAD EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-12

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørliveien 53B"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818994982

navn

BERNAD EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørliveien 53B

forradrpostnr

1482

forradrpoststed

NITTEDAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.05.2017

stiftelsesdato

02.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818994982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2241805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6405708, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6384286}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21422}}, "journalnr": "2021251148", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818994982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -62446, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 88805}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -151251}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6468154, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 133784}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6334370}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6405708}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -53562, "totalresultat": -53562, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58209}, "driftsresultat": 101351, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 159560}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -154913, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 154917}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -53562}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919067160 [navn] => BERNAD EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818994982 [oppstartsdato] => 2017-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rliveien 53B"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?