Index

BERNTSA AS

Orgnr: 915680577

adresse: Fjordvegen 84

organisasjonsnummer

915680577

navn

BERNTSA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordvegen 84"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYA", "postnummer": "9107", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

915680577

navn

BERNTSA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordvegen 84

forradrpostnr

9107

forradrpoststed

KVALØYA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.07.2015

stiftelsesdato

01.07.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915680577

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1619762, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21690827, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21690827}}, "journalnr": "2020338759", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915680577"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1506952, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1476952}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20183875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20183875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21690827}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 591624, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7833409}, "driftsresultat": 876072, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8709481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -117580, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 202}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 117782}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 758492}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915684157 [navn] => BERNTSA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 915680577 [oppstartsdato] => 2015-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordvegen 84"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KVALu00d8YA", "postnummer": "9107", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?