Index

BERNTSEN KUNSTHANDEL & KUNSTHUSET FINEART OSLO

Orgnr: 818917872

mobil: 452 66 565
adresse: Gabels gate 41

id

17267

organisasjonsnummer

818917872

navn

BERNTSEN KUNSTHANDEL & KUNSTHUSET FINEART OSLO

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-11

naeringskode1

{"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gabels gate 41"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mogens Thorsens gate 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0264", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818917872

navn

BERNTSEN KUNSTHANDEL & KUNSTHUSET FINEART OSLO

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gabels gate 41

forradrpostnr

0262

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Mogens Thorsens gate 9

ppostnr

0264

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.499

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2017

stiftelsesdato

28.03.2017

tlf

tlf_mobil

452 66 565

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818917872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2388227, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2021433982", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818917872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?