Index

BERRE KOMMUNIKASJONSBYRÅ AS

Orgnr: 815433882

adresse: Mellomila 56

id

8549

organisasjonsnummer

815433882

navn

BERRE KOMMUNIKASJONSBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

23

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mellomila 56"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7018", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815433882

navn

BERRE KOMMUNIKASJONSBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mellomila 56

forradrpostnr

7018

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.05.2015

stiftelsesdato

24.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

23

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815433882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 71304, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7619783, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1115991}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6503791}}, "journalnr": "2021194105", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815433882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2976077, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2946077}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4643705, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4114095}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 529611}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7619783}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2105962, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15141494}, "driftsresultat": 2636074, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17777568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 63957, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 97905}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33948}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2700031}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976278259 [navn] => BERRE KOMMUNIKASJONSBYRÅ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-04-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 23 [overordnetEnhet] => 815433882 [oppstartsdato] => 1996-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mellomila 56"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7018", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-04-24 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?