Index

BERVIKÅSEN BOLIGFELT AS

Orgnr: 812351362

adresse: Raset 55

id

1876

organisasjonsnummer

812351362

navn

BERVIKÅSEN BOLIGFELT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-24

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Raset 55"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2713"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3702", "kommunenummer": "3807"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812351362

navn

BERVIKÅSEN BOLIGFELT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Raset 55

forradrpostnr

3735

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2713

ppostnr

3702

ppoststed

SKIEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.08.2013

stiftelsesdato

15.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812351362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2041815, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 634293, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 590645}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43648}}, "journalnr": "2020791140", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812351362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 526793, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 590419}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -63626}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 107500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 634293}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5437, "totalresultat": -5437, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6971}, "driftsresultat": -6971, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6970}}]

Reserver mot visning?