Index

BES INVEST AS

Orgnr: 814813762

tlf: 22 56 30 75
mobil: 907 77 693
adresse: Rebækkas gate 3

id

7108

organisasjonsnummer

814813762

navn

BES INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-16

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rebækkas gate 3"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1534", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814813762

navn

BES INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rebækkas gate 3

forradrpostnr

1534

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.01.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

22 56 30 75

tlf_mobil

907 77 693

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814813762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1064406, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6376712, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6342280}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34432}}, "journalnr": "2019493917", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814813762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -414904, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -444904}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6791616, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6791616}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6376712}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 74718, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23410}, "driftsresultat": -23410, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 109745, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 110237}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 493}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 86334}}]

Reserver mot visning?