Index

BESEEN AS

Orgnr: 915379664

adresse: Urtegata 32B

organisasjonsnummer

915379664

navn

BESEEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-22

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Urtegata 32B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0187", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

915379664

navn

BESEEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Urtegata 32B

forradrpostnr

0187

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2015

stiftelsesdato

05.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915379664

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1989017, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -29973, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5375}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -35348}}, "journalnr": "2020773256", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915379664"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -89410, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -119410}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 59438, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 59438}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -29972}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -128486, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 147374}, "driftsresultat": -126186, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21188}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2300, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2300}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -128486}}]

Reserver mot visning?