Index

BEST FOR DOGS AS

Orgnr: 919126213

adresse: Korsfjellveien 28B

id

273967

organisasjonsnummer

919126213

navn

BEST FOR DOGS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Korsfjellveien 28B"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919126213

navn

BEST FOR DOGS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Korsfjellveien 28B

forradrpostnr

2020

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.08.2017

stiftelsesdato

01.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

919126213

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2238581, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 206024, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 69044}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 136980}}, "journalnr": "2021244853", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919126213"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4653, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -44653}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 210678, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 220678}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -10000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 206025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32622, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 473286}, "driftsresultat": 50592, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 523878}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8769, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8775}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 41823}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916433050 [navn] => BEST FOR DOGS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919126213 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Inngang 23", "Industriveien 20A"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?