Index

BEST I BYGG AS

Orgnr: 812194372

adresse: Falkangervegen 56

id

1539

organisasjonsnummer

812194372

navn

BEST I BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Falkangervegen 56"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORDVIK", "postnummer": "5108", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812194372

navn

BEST I BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Falkangervegen 56

forradrpostnr

5108

forradrpoststed

HORDVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.07.2013

stiftelsesdato

21.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812194372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2481129, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 283637, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 76342}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 207295}}, "journalnr": "2021534770", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812194372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -83047, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -113047}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 366684, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 366684}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 283637}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -88802, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2199624}, "driftsresultat": -83876, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2115748}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4926, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 230}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5156}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -88802}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912244865 [navn] => BEST I BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812194372 [oppstartsdato] => 2013-05-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Falkangervegen 56"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORDVIK", "postnummer": "5108", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?