Index

BEST TOTALENTREPRENØR AS

Orgnr: 957246575

tlf: 22 71 50 60
mobil: 915 58 100
adresse: Østre Aker vei 205

organisasjonsnummer

957246575

navn

BEST TOTALENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

99

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Aker vei 205"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1990-01-02

naeringskode2

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

957246575

navn

BEST TOTALENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Aker vei 205

forradrpostnr

0975

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

43.341

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1990

tlf

22 71 50 60

tlf_mobil

915 58 100

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

99

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

957246575

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1727632, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35360114, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7750467}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27609647}}, "journalnr": "2020449581", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "957246575"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10649753, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 455000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10194753}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24710361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23396018}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1314343}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35360115}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3816827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 126419929}, "driftsresultat": 5083488, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 131503417}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -63882, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28978}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92860}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5019606}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972217492 [navn] => BEST TOTALENTREPRENØR AS AVD MALERARBEID [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 99 [overordnetEnhet] => 957246575 [oppstartsdato] => 1990-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Aker vei 205"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 986198407 [navn] => BEST TOTALENTREPRENØR AS AVD TØMRING [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-10-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 957246575 [oppstartsdato] => 2002-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Aker vei 205"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?