Index

BETE ASFALT AS

Orgnr: 811969222

adresse: Nedre Nedmarken 20

id

1012

organisasjonsnummer

811969222

navn

BETE ASFALT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Nedmarken 20"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "VIKERSUND", "postnummer": "3370", "kommunenummer": "3047"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811969222

navn

BETE ASFALT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Nedmarken 20

forradrpostnr

3370

forradrpoststed

VIKERSUND

forradrkommnr

3047

forradrkommnavn

MODUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.05.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811969222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2336725, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 47415880, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14756469}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32659411}}, "journalnr": "2021262121", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811969222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23339810, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23309810}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24076069, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15174528}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8901541}}, "sumEgenkapitalGjeld": 47415880}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7815691, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 57320627}, "driftsresultat": 10428596, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 67749223}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -407205, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4867}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 412072}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10021391}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911986183 [navn] => BETE ASFALT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"} [antallAnsatte] => 25 [overordnetEnhet] => 811969222 [oppstartsdato] => 2013-05-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Nedmarken 20"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "VIKERSUND", "postnummer": "3370", "kommunenummer": "3047"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?