Index

BETONGARBEID AS

Orgnr: 812016482

adresse: Karenslyst Allé 8B

id

1102

organisasjonsnummer

812016482

navn

BETONGARBEID AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst Allé 8B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 420"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812016482

navn

BETONGARBEID AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karenslyst Allé 8B

forradrpostnr

0278

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 420

ppostnr

0213

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812016482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1622252, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 50387983, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12605282}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37782701}}, "journalnr": "2020342054", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812016482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13535981, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 11050000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2485981}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36852002, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33834653}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3017349}}, "sumEgenkapitalGjeld": 50387983}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4736305, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 88972617}, "driftsresultat": 6408912, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 95381529}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -336726, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 258615}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 595342}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6072186}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912023443 [navn] => BETONGARBEID AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 812016482 [oppstartsdato] => 2013-05-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst Allu00e9 8B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 420"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?