Index

BETONGVEIEN AS

Orgnr: 812283952

mobil: 908 24 893
adresse: Moreneveien 29

id

1721

organisasjonsnummer

812283952

navn

BETONGVEIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moreneveien 29"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812283952

navn

BETONGVEIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moreneveien 29

forradrpostnr

9513

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.08.2013

stiftelsesdato

24.07.2013

tlf

tlf_mobil

908 24 893

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812283952

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2118079, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 419992, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 150963}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 269029}}, "journalnr": "2020868225", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812283952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 284034, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 254034}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 135958, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 135958}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 419992}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 133467, "totalresultat": 133467, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 152273}, "driftsresultat": 171133, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 323405}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 113}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 134}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 171112}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920073042 [navn] => BETONGVEIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812283952 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moreneveien 29"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?