Index

BETTEN GRAFISKE AS

Orgnr: 957332749

tlf: 26 89 43 19
mobil: 90766805
adresse: co/ Hild R. Betten, Gråtrostvegen 10B

organisasjonsnummer

957332749

navn

BETTEN GRAFISKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "18.120", "beskrivelse": "Trykking ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["co/ Hild R. Betten", "Gråtrostvegen 10B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "KATTEM", "postnummer": "7082", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1989-12-13

postadresse

{"land": "Danmark", "adresse": ["Vestergade 47, st.tv."], "landkode": "DK", "poststed": "DK-8600 Silkeborg"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

957332749

navn

BETTEN GRAFISKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

co/ Hild R. Betten Gråtrostvegen 10B

forradrpostnr

7082

forradrpoststed

KATTEM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Vestergade 47, st.tv.

ppostnr

ppoststed

DK-8600 Silkeborg

ppostland

Danmark

regifr

J

regimva

J

nkode1

18.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

13.12.1989

tlf

26 89 43 19

tlf_mobil

90766805

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

957332749

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1834500, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 65615, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43215}}, "journalnr": "2020571073", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "957332749"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33966, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -966034}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31648, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31648}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 65615}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -199179, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 84444}, "driftsresultat": -6594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 77850}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -192585, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 192600}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -199179}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999368441 [navn] => BETTEN GRAFISKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "18.120", "beskrivelse": "Trykking ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 957332749 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["co/ Hild R. Betten", "Gru00e5trostvegen 10B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "KATTEM", "postnummer": "7082", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Danmark", "adresse": ["Vestergade 47, st.tv."], "landkode": "DK", "poststed": "DK-8600 Silkeborg"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?