Index

BEVER PROSJEKT AS

Orgnr: 815039572

adresse: Skrubbmoen 6

id

7630

organisasjonsnummer

815039572

navn

BEVER PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skrubbmoen 6"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOLLENBORG", "postnummer": "3619", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 574"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3605", "kommunenummer": "3006"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815039572

navn

BEVER PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skrubbmoen 6

forradrpostnr

3619

forradrpoststed

SKOLLENBORG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 574

ppostnr

3605

ppoststed

KONGSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.02.2015

stiftelsesdato

19.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815039572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2570599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 396373, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 21608}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 374765}}, "journalnr": "2021556193", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815039572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35040, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 197370}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -162330}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 361333, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1050}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 360283}}, "sumEgenkapitalGjeld": 396373}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15223, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 146623}, "driftsresultat": -19556, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 127067}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 39, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19517}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915045693 [navn] => BEVER PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815039572 [oppstartsdato] => 2015-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skrubbmoen 6"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOLLENBORG", "postnummer": "3619", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 574"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3605", "kommunenummer": "3006"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?