Index

BEVERHUS AS

Orgnr: 818659962

adresse: Dalsroa 23

id

16503

organisasjonsnummer

818659962

navn

BEVERHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalsroa 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1285", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818659962

navn

BEVERHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalsroa 23

forradrpostnr

1285

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.03.2017

stiftelsesdato

12.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818659962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2454179, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7972661, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 503099}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7469562}}, "journalnr": "2021425731", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818659962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2244124, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2214124}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5728537, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5728537}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7972661}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4118723, "totalresultat": 4118723, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13143169}, "driftsresultat": 5287911, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18431080}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3269, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1173}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4442}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5284642}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918700528 [navn] => BEVERHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818659962 [oppstartsdato] => 2017-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalsroa 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1285", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?