Index

BEVI NORGE AS

Orgnr: 976903765

tlf: 23 19 16 50
adresse: Olaf Helsets vei 5

organisasjonsnummer

976903765

navn

BEVI NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-11-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.691", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-10-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

976903765

navn

BEVI NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olaf Helsets vei 5

forradrpostnr

0694

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.691

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.11.1996

stiftelsesdato

25.10.1996

tlf

23 19 16 50

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

976903765

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2216333, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5960000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5956000}}, "journalnr": "2021107536", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "976903765"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2228000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8446000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6218000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3732000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3732000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5960000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-04-01", "tilDato": "2020-03-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2025000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6278000}, "driftsresultat": -2480000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3798000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -116000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 128000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2596000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976907515 [navn] => BEVI NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-11-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.691", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 976903765 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?