Index

BF ANLEGG AS

Orgnr: 916596952

adresse: Lyngveien 21

organisasjonsnummer

916596952

navn

BF ANLEGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-01-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyngveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1182", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-01-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916596952

navn

BF ANLEGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyngveien 21

forradrpostnr

1182

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.01.2016

stiftelsesdato

06.01.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916596952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2379741, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 362003, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 74378}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 287625}}, "journalnr": "2021427182", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916596952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 348435, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 48435}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13568, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13568}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 362003}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20398, "totalresultat": -20398, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 78223}, "driftsresultat": -20383, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 57841}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 58}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20398}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916631847 [navn] => BF ANLEGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916596952 [oppstartsdato] => 2016-01-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lyngveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1182", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?