Index

BG CAPITAL AS

Orgnr: 812318632

mobil: 911 81 496
adresse: Gregers Grams vei 6B

id

1799

organisasjonsnummer

812318632

navn

BG CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-24

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gregers Grams vei 6B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0382", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812318632

navn

BG CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gregers Grams vei 6B

forradrpostnr

0382

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.08.2013

stiftelsesdato

13.08.2013

tlf

tlf_mobil

911 81 496

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812318632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2004973, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10930562, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6914988}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4015574}}, "journalnr": "2020747582", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812318632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7363254, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 104334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7258920}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3567308, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3551032}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16276}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10930562}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2418149, "totalresultat": 2418149, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37250}, "driftsresultat": -37250, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2471878, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2696696}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 224818}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2434628}}]

Reserver mot visning?