Index

BHAS INNOVATION AS

Orgnr: 811737062

adresse: Økern torgvei 9C

id

486

organisasjonsnummer

811737062

navn

BHAS INNOVATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-21

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Økern torgvei 9C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0580", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811737062

navn

BHAS INNOVATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Økern torgvei 9C

forradrpostnr

0580

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811737062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 76932, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 132485, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 129858}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2627}}, "journalnr": "2021211598", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811737062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -129571, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 289459}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -419030}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 262056, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 262056}}, "sumEgenkapitalGjeld": 132485}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -49827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49827}, "driftsresultat": -49827, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -49827}}]

Reserver mot visning?