Index

BIG DOG AS

https://www.bigdog.no

Orgnr: 915866638

mobil: 004790887898
webside: www.bigdog.no
adresse: Melhusveien 16

organisasjonsnummer

915866638

navn

BIG DOG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-16

naeringskode1

{"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Melhusveien 16"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "LINDESNES", "postnummer": "4520", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-11

hjemmeside

www.bigdog.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915866638

navn

BIG DOG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Melhusveien 16

forradrpostnr

4520

forradrpoststed

LINDESNES

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.912

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2015

stiftelsesdato

11.08.2015

tlf

tlf_mobil

004790887898

url

www.bigdog.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915866638

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2322925, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021371668", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915866638"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 0, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -200000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -100, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 100}, "driftsresultat": -100, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -100}}]

Reserver mot visning?