Index

BILHUSET BREKSTAD AS

Orgnr: 812017012

adresse: Rådhusveien 20

id

1103

organisasjonsnummer

812017012

navn

BILHUSET BREKSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusveien 20"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7100", "kommunenummer": "5054"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812017012

navn

BILHUSET BREKSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusveien 20

forradrpostnr

7100

forradrpoststed

RISSA

forradrkommnr

5054

forradrkommnavn

INDRE FOSEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

02.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812017012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 19770, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16395891, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16210089}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 185803}}, "journalnr": "2021143745", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812017012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5545748, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4980000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 565748}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10850144, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 522639}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10327505}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16395891}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 519344, "totalresultat": 519344, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1018419}, "driftsresultat": 962085, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1980504}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -296259, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 615}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 296874}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 665826}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912200558 [navn] => BILHUSET BREKSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812017012 [oppstartsdato] => 2013-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusveien 20"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7100", "kommunenummer": "5054"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?