Index

BILLES VARMEPUMPER AS

Orgnr: 819188432

adresse: Vardevegen nord 5A

id

17967

organisasjonsnummer

819188432

navn

BILLES VARMEPUMPER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vardevegen nord 5A"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819188432

navn

BILLES VARMEPUMPER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vardevegen nord 5A

forradrpostnr

4700

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.06.2017

stiftelsesdato

26.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819188432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2177407, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 517574, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 517574}}, "journalnr": "2020940078", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819188432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 180241, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 148741}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 345916, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 345374}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 542}}, "sumEgenkapitalGjeld": 517574}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 79757, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2146458}, "driftsresultat": 102167, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2248624}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 73, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 140}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 102240}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919292733 [navn] => BILLES VARMEPUMPER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819188432 [oppstartsdato] => 2017-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vardevegen nord 5A"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?