Index

BILLIG VVS AS

Orgnr: 811807052

adresse: c/o All The Way AS, Smalvollveien 30B

id

645

organisasjonsnummer

811807052

navn

BILLIG VVS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o All The Way AS", "Smalvollveien 30B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-15

postadresse

{"land": "Danmark", "adresse": ["Rørvang 3"], "landkode": "DK", "poststed": "2620 Albertslund"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811807052

navn

BILLIG VVS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o All The Way AS Smalvollveien 30B

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Rørvang 3

ppostnr

ppoststed

2620 Albertslund

ppostland

Danmark

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.919

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.04.2013

stiftelsesdato

15.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811807052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1953734, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9581821, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28877}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9552944}}, "journalnr": "2020694300", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811807052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3889110, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3859110}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5692711, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5692711}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9581821}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 810308, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37257261}, "driftsresultat": 1018406, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38275667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 21205, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52225}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31020}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1039611}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911877171 [navn] => BILLIG VVS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811807052 [oppstartsdato] => 2013-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o All The Way AS", "Smalvollveien 30B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Danmark", "adresse": ["Ru00f8rvang 3"], "landkode": "DK", "poststed": "2620 Albertslund"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?