Index

BILPLEIEKONGEN AS

Orgnr: 812099132

mobil: 932 55 850
adresse: Borgeskogen 26

id

1305

organisasjonsnummer

812099132

navn

BILPLEIEKONGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Borgeskogen 26"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812099132

navn

BILPLEIEKONGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Borgeskogen 26

forradrpostnr

3160

forradrpoststed

STOKKE

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.919

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

13.06.2013

tlf

tlf_mobil

932 55 850

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812099132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2277217, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10115746, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2660870}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7454876}}, "journalnr": "2021234995", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812099132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3082760, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4747809}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1665049}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7032986, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7032986}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10115746}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2234163, "totalresultat": -2234163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 40846444}, "driftsresultat": -2271491, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38574952}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -336671, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50201}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 386873}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2608163}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912111881 [navn] => BILPLEIEKONGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 812099132 [oppstartsdato] => 2013-06-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Borgeskogen 26"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?