Index

BILSENTERET TVEDESTRAND AS

Orgnr: 991560904

mobil: 90849799
adresse: Kollåsveien 43

organisasjonsnummer

991560904

navn

BILSENTERET TVEDESTRAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-08-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kollåsveien 43"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4900", "kommunenummer": "4213"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-07-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991560904

navn

BILSENTERET TVEDESTRAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kollåsveien 43

forradrpostnr

4900

forradrpoststed

TVEDESTRAND

forradrkommnr

4213

forradrkommnavn

TVEDESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.08.2007

stiftelsesdato

30.07.2007

tlf

tlf_mobil

90849799

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

991560904

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2361093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1061838, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1061838}}, "journalnr": "2021294714", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991560904"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1809955, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 460000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2269955}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2871794, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1308822}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1562972}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1061838}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 204045, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6415168}, "driftsresultat": 320209, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6735377}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -116163, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 116166}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 204045}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991572104 [navn] => BILSENTERET TVEDESTRAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 991560904 [oppstartsdato] => 2007-07-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kollu00e5sveien 43"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4900", "kommunenummer": "4213"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?