Index

BILSKADESENTERET NORDMØRE AS

Orgnr: 812532502

adresse: Pilotveien 9

id

2278

organisasjonsnummer

812532502

navn

BILSKADESENTERET NORDMØRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pilotveien 9"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812532502

navn

BILSKADESENTERET NORDMØRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pilotveien 9

forradrpostnr

6517

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.10.2013

stiftelsesdato

17.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812532502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2092951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12011316, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6129621}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5881695}}, "journalnr": "2020845022", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812532502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4604493, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1650000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2954493}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7406823, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2301383}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5105440}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12011316}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 380947, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23155367}, "driftsresultat": 631686, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23787052}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -143292, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41442}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 184735}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 488393}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912557413 [navn] => BILSKADESENTERET NORDMØRE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 812532502 [oppstartsdato] => 2013-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pilotveien 9"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?