Index

BIOARCTIC AS

Orgnr: 812051202

mobil: 995 56 535
adresse: Industriveien 2

id

1188

organisasjonsnummer

812051202

navn

BIOARCTIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

naeringskode1

{"kode": "38.210", "beskrivelse": "Behandling og disponering av ikke-farlig avfall"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 2"], "kommune": "LYNGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FURUFLATEN", "postnummer": "9062", "kommunenummer": "5424"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812051202

navn

BIOARCTIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 2

forradrpostnr

9062

forradrpoststed

FURUFLATEN

forradrkommnr

5424

forradrkommnavn

LYNGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

38.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

06.05.2013

tlf

tlf_mobil

995 56 535

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812051202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551029, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 83962, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32728}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 51234}}, "journalnr": "2021531524", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812051202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 83962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -116038}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 83962}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3948, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5075}, "driftsresultat": -5075, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5062}}]

Reserver mot visning?