Index

BIOCALCIFICATION AS

Orgnr: 922129835

adresse: Hosleveien 42

organisasjonsnummer

922129835

navn

BIOCALCIFICATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-29

naeringskode1

{"kode": "72.110", "beskrivelse": "Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hosleveien 42"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922129835

navn

BIOCALCIFICATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hosleveien 42

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

72.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.01.2019

stiftelsesdato

19.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922129835

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2251931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29430, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29430}}, "journalnr": "2021265391", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922129835"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29430, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 29430}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29430}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922161992 [navn] => BIOCALCIFICATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.110", "beskrivelse": "Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922129835 [oppstartsdato] => 2018-12-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hosleveien 42"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?