Index

BIOCHOS AS

https://www.biochos.com

Orgnr: 811626562

mobil: 918 66 719
webside: www.biochos.com
adresse: c/o Innovasjonssenter Campus Ås, Høgskoleveien 12

id

240

organisasjonsnummer

811626562

navn

BIOCHOS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "20.200", "beskrivelse": "Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Innovasjonssenter Campus Ås", "Høgskoleveien 12"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1433", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Inkubator Ås", "Postboks 19"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1431", "kommunenummer": "3021"}

hjemmeside

www.biochos.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811626562

navn

BIOCHOS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Innovasjonssenter Campus Ås Høgskoleveien 12

forradrpostnr

1433

forradrpoststed

ÅS

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

c/o Inkubator Ås Postboks 19

ppostnr

1431

ppoststed

ÅS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

20.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.03.2013

stiftelsesdato

12.02.2013

tlf

tlf_mobil

918 66 719

url

www.biochos.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811626562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2577027, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2061557, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1237334}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 824223}}, "journalnr": "2021564515", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811626562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1167190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9103748}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7936558}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 894368, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 894368}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2061557}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2299867, "totalresultat": -2299867, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4840698}, "driftsresultat": -2296698, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2544000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3168, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71213}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 74382}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2299867}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911683415 [navn] => BIOCHOS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "20.200", "beskrivelse": "Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811626562 [oppstartsdato] => 2013-02-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Innovasjonssenter Campus u00c5s", "Hu00f8gskoleveien 12"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5S", "postnummer": "1433", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => www.biochos.com [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Inkubator u00c5s", "Postboks 19"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5S", "postnummer": "1431", "kommunenummer": "3021"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?