Index

BIOGASS KONSORTIUM AS

Orgnr: 815196112

adresse: Professor Olav Hanssens vei 7A

id

8018

organisasjonsnummer

815196112

navn

BIOGASS KONSORTIUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-07

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Professor Olav Hanssens vei 7A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4021", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1120", "beskrivelse": "Statlig eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8034 Forus"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815196112

navn

BIOGASS KONSORTIUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Professor Olav Hanssens vei 7A

forradrpostnr

4021

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8034 Forus

ppostnr

4068

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

1120

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.04.2015

stiftelsesdato

15.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815196112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2552113, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 618782, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 324000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 294782}}, "journalnr": "2021533502", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815196112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 618231, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2532757}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1914526}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 550, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 550}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 618782}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -879281, "totalresultat": -879281, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 879313}, "driftsresultat": -879313, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -879281}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923891102 [navn] => BIOGASS KONSORTIUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815196112 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Professor Olav Hanssens vei 7A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4021", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8034 Forus"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?