Index

BIOMASKIN AS

Orgnr: 997177754

mobil: 906 54 459
adresse: v/Jørgen Dølhaug

organisasjonsnummer

997177754

navn

BIOMASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-08-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Jørgen Dølhaug"], "kommune": "ALVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ALVDAL", "postnummer": "2560", "kommunenummer": "3428"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

997177754

navn

BIOMASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Jørgen Dølhaug

forradrpostnr

2560

forradrpoststed

ALVDAL

forradrkommnr

3428

forradrkommnavn

ALVDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.08.2011

stiftelsesdato

01.07.2011

tlf

tlf_mobil

906 54 459

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

27.01.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

997177754

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2501313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2939128, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2807647}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 131480}}, "journalnr": "2021554213", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997177754"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37185, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -462815}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2901943, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 91351}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2810592}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2939128}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -487690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1012904}, "driftsresultat": -338861, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 674043}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -160214, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3374}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 163588}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -499074}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997236726 [navn] => BIOMASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 997177754 [oppstartsdato] => 2011-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Ju00f8rgen Du00f8lhaug"], "kommune": "ALVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ALVDAL", "postnummer": "2560", "kommunenummer": "3428"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?