Index

BIOMEGA NORWAY AS

Orgnr: 982951879

tlf: 55 62 94 57
mobil: 907 04 131
adresse: Skaganeset

organisasjonsnummer

982951879

navn

BIOMEGA NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2001-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.209", "beskrivelse": "Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers"}

antallAnsatte

28

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skaganeset"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVÅG", "postnummer": "5382", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2001-01-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

982951879

navn

BIOMEGA NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skaganeset

forradrpostnr

5382

forradrpoststed

SKOGSVÅG

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.03.2001

stiftelsesdato

12.01.2001

tlf

55 62 94 57

tlf_mobil

907 04 131

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

28

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

982951879

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1971157, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 223674049, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 114848694}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 108825355}}, "journalnr": "2020716307", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "982951879"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 73986417, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 73986417}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 149687632, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 90128461}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 59559171}}, "sumEgenkapitalGjeld": 223674049}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23118654, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 224971780}, "driftsresultat": 5170246, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 230142026}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8538768, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1149563}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9688331}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23118654}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983090842 [navn] => BIOMEGA NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-03-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.209", "beskrivelse": "Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers"} [antallAnsatte] => 28 [overordnetEnhet] => 982951879 [oppstartsdato] => 2001-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skaganeset"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVu00c5G", "postnummer": "5382", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?