Index

BIRK UTVIKLING AS

Orgnr: 922866023

adresse: Smørblomstvegen 72

organisasjonsnummer

922866023

navn

BIRK UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-11

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Smørblomstvegen 72"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922866023

navn

BIRK UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Smørblomstvegen 72

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.06.2019

stiftelsesdato

15.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922866023

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2433679, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 571781, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 417438}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 154343}}, "journalnr": "2021416130", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922866023"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -260985, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -290985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 832766, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82541}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 750225}}, "sumEgenkapitalGjeld": 571781}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -120011, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 175564}, "driftsresultat": -120564, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 55000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 553, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 553}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -120011}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922901058 [navn] => BIRK UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922866023 [oppstartsdato] => 2019-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Smu00f8rblomstvegen 72"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?