Index

BIRKELAND BENSINSTASJON AS

Orgnr: 888382232

tlf: 38 34 87 55
mobil: 91343924
adresse: Lygnaveien 979

id

71693

organisasjonsnummer

888382232

navn

BIRKELAND BENSINSTASJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lygnaveien 979"], "kommune": "HÆGEBOSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TINGVATN", "postnummer": "4595", "kommunenummer": "4226"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888382232

navn

BIRKELAND BENSINSTASJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lygnaveien 979

forradrpostnr

4595

forradrpoststed

TINGVATN

forradrkommnr

4226

forradrkommnavn

HÆGEBOSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.07.2005

stiftelsesdato

15.06.2005

tlf

38 34 87 55

tlf_mobil

91343924

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888382232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1944928, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1571093, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 715000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 856092}}, "journalnr": "2020682890", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888382232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 963487, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 278000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 685487}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 607605, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 242619}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 364987}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1571093}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 46867, "totalresultat": 46867, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4196396}, "driftsresultat": 77482, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4273878}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17396, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 547}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17943}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 60086}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899353382 [navn] => BIRKELAND BENSINSTASJON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888382232 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lygnaveien 979"], "kommune": "Hu00c6GEBOSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TINGVATN", "postnummer": "4595", "kommunenummer": "4226"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?