Index

BIRKELAND TOTALENTREPRENØR AS

https://birkelandtotal.no

Orgnr: 821199832

webside: birkelandtotal.no
adresse: Olaf Helsets vei 5

id

23862

organisasjonsnummer

821199832

navn

BIRKELAND TOTALENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-01

hjemmeside

birkelandtotal.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821199832

navn

BIRKELAND TOTALENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olaf Helsets vei 5

forradrpostnr

0694

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.07.2018

stiftelsesdato

01.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

birkelandtotal.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821199832

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2021631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 988786, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 111005}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 877782}}, "journalnr": "2020764158", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821199832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1242101, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1272101}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2230887, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2230887}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 988786}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1350834, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13878097}, "driftsresultat": -1372574, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12505523}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1025, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 657}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -368}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1371549}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921213441 [navn] => BIRKELAND TOTALENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 821199832 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => birkelandtotal.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?