Index

BIRKELUND KRAN & TRANSPORT AS

https://birkelundkran.no

Orgnr: 922739919

mobil: 921 11 020
webside: birkelundkran.no
adresse: Grønebelgvegen 30

organisasjonsnummer

922739919

navn

BIRKELUND KRAN & TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønebelgvegen 30"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ELLINGSØY", "postnummer": "6057", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-20

hjemmeside

birkelundkran.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922739919

navn

BIRKELUND KRAN & TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønebelgvegen 30

forradrpostnr

6057

forradrpoststed

ELLINGSØY

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.05.2019

stiftelsesdato

20.03.2019

tlf

tlf_mobil

921 11 020

url

birkelundkran.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922739919

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 86292, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1204928, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 61196}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1143732}}, "journalnr": "2021221164", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922739919"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 732962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 494430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 238532}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 471966, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 468846}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3120}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1204928}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 208668, "totalresultat": 208668, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2495063}, "driftsresultat": 270527, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2765590}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -919, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3632}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4551}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 269608}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922761558 [navn] => BIRKELUND KRAN & TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 922739919 [oppstartsdato] => 2019-06-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nebelgvegen 30"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ELLINGSu00d8Y", "postnummer": "6057", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => birkelundkran.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?