Index

BIRKELUND TRANSPORT OG LOGISTIKKS AS

Orgnr: 921284136

mobil: +4792222312
adresse: Nipedalen 103

organisasjonsnummer

921284136

navn

BIRKELUND TRANSPORT OG LOGISTIKKS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-11

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nipedalen 103"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVÅG", "postnummer": "5164", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921284136

navn

BIRKELUND TRANSPORT OG LOGISTIKKS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nipedalen 103

forradrpostnr

5164

forradrpoststed

LAKSEVÅG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.09.2018

stiftelsesdato

25.07.2018

tlf

tlf_mobil

+4792222312

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921284136

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2395289, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24431}}, "journalnr": "2021440282", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921284136"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24431, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24431}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1}}]

Reserver mot visning?