Index

BIRKNES INVEST AS

Orgnr: 994867172

mobil: 41630336
adresse: Gate 4 112

organisasjonsnummer

994867172

navn

BIRKNES INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-09

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gate 4 112"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "MÅLØY", "postnummer": "6700", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-09-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

994867172

navn

BIRKNES INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gate 4 112

forradrpostnr

6700

forradrpoststed

MÅLØY

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.12.2009

stiftelsesdato

18.09.2009

tlf

tlf_mobil

41630336

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

994867172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2298909, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4215442, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4215442}}, "journalnr": "2021336035", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994867172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4190073, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 253100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3936973}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25369, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25369}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4215442}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 136784, "totalresultat": 136784, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16045}, "driftsresultat": -16045, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 152829, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 194108}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41279}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 136784}}]

Reserver mot visning?