Index

BIRU AS

Orgnr: 812077082

mobil: 900 81 680
adresse: Moreneveien 17

id

1248

organisasjonsnummer

812077082

navn

BIRU AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-29

naeringskode1

{"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moreneveien 17"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812077082

navn

BIRU AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moreneveien 17

forradrpostnr

9513

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.08.2013

stiftelsesdato

18.04.2013

tlf

tlf_mobil

900 81 680

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812077082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2469965, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 186951, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 186951}}, "journalnr": "2021513202", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812077082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 183155, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 113155}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3796, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3796}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 186951}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 54253, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 73541}, "driftsresultat": 61835, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 135376}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 61853}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912378136 [navn] => BIRU AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812077082 [oppstartsdato] => 2013-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moreneveien 17"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?