Index

BISLETT ØYELEGESENTER AS

Orgnr: 913096908

adresse: Thereses gate 40

organisasjonsnummer

913096908

navn

BISLETT ØYELEGESENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-20

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thereses gate 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0168", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913096908

navn

BISLETT ØYELEGESENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thereses gate 40

forradrpostnr

0168

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913096908

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2112589, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 577470, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 261005}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 316465}}, "journalnr": "2020864749", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913096908"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14733}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 532737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 532737}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 577470}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -86440, "totalresultat": -86440, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5586293}, "driftsresultat": -110874, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5475419}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 166, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 166}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -110709}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977572851 [navn] => BISLETT ØYELEGESENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 913096908 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Theresesg 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0168", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?