Index

BITERUD AS

Orgnr: 811580422

tlf: 22 03 81 00
adresse: Bolette brygge 1

id

145

organisasjonsnummer

811580422

navn

BITERUD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-18

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bolette brygge 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2083 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811580422

navn

BITERUD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bolette brygge 1

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2083 Vika

ppostnr

0125

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2013

stiftelsesdato

11.02.2013

tlf

22 03 81 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811580422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2537795, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4573688, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5049371}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -475683}}, "journalnr": "2021514450", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811580422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7030389, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7060389}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11604077, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -2395923}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4573688}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12126425, "totalresultat": -12126425, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8732965}, "driftsresultat": -12558709, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": -3825744}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 432283, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 450449}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18166}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12126425}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821903912 [navn] => BITERUD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811580422 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bolette brygge 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2083 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?